17 ரூபாய் செலவில் தேங்காய் எண்ணெய் குளியல் சோப் தயாரிக்கும் முறை |Coconut oil bath soap @ Rs.17

17 ரூபாய் செலவில் தேங்காய் எண்ணெய் குளியல் சோப் தயாரிக்கும் முறை | Natural Coconut oil bath soap making @ just Rs.17 சுத்தமான தேங்காய் எண்ணையால் இந்த குளியல் சோப்பு தயாரித்துள்ளோம். இதில் காஸ்டிக் சோடா , தேங்காய் எண்ணெய் இந்த இரண்டு பொருள்களும் சேர்த்துள்ளோம். தேங்காய் எண்ணெய் (coconut oil ) – 440 மில்லி (ml) காஸ்டிக் சோடா (Caustic soda)- 75[…]

Read More »

Coconut Oil Soap ( Contact or WhatsApp +91 9840 835 845 )

PalikaShop : 9840 835 845 ( FREE SHIPPING , 1 Day Delivery ) ⦿ All Soap : https://palikashop.com/soap-soap ⦿ Pure Coconut Oil Soap 4 Flavour Pack : https://palikashop.com/pure-coconut-oil-organic-herbal-bath-soap-4-flavour-pack ⦿ Pure Coconut Oil Soap ( தேங்காய் எண்ணெய் சோப்பு ) : https://palikashop.com/pure-coconut-oil-soap-pack-of-4-100g-each-free-shipping?search=pure ⦿ Pure Coconut Oil Neem Soap ( தேங்காய் எண்ணெய் வேம்பு[…]

Read More »

How to Make Coconut Oil Soap | Benefits of Coconut Oil On Skin

The coconut oil benefits are numerous! Many use it for making homemade soap since its properties are outstanding. Please Subscribe. https://www.youtube.com/channel/UCmXbHGZhVcF94ISAXrln0WA Join us on social media. ▶ Twitter Tweets by socialcare9 ▶ Facebook https://www.facebook.com/socialcare9 ▶ Instagram https://www.instagram.com/yoursocialcare/ ▶ Tumblr https://www.tumblr.com/blog/yoursocialcare Note: We do NOT own the video materials and all[…]

Read More »

Homemade Coconut Oil Soap Handmade வீட்டிலேயே சோப்பு தயாரிக்கும் முறை

தேங்காய் எண்ணெயைப் பயன்படுத்தி வீட்டில் சோப்புகள் தயாரிப்பது எப்படி என்பதை இந்த வீடியோ விளக்குகிறது மற்றும் புதிதாக தொழில் முனைவோருக்கு சில யோசைனைகளை தருகிறது. தேங்காய் எண்ணெய் காஸ்டிக் உப்பு மற்றும் நீரின் சரியான கலவை தருகிறது ஒரு நச்சு அல்லாத, குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பான, மற்றும் சைவ சோப். சென்னையில் / தமிழ்நாட்டில் புதிதாக தொழில் தொடங்க – https://youtu.be/3gH8tJH5V4s பாக்கு மட்டையில் தட்டு தயாரிக்கும் தொழில் – https://youtu.be/RfBwMpZT_sM[…]

Read More »